Wat was er nieuw in 2023

Onderwijsontwikkeling die ruimte maakt voor talent, maatschappelijke waardering voor mbo’ers, tevreden medewerkers, verduurzaming van ons hoofdgebouw en een nieuw studenteninformatiesysteem. Dat zijn enkele hoogtepunten uit het jaar 2023. Bij alles geldt: op onze school staat de student voorop.

Volop in beweging

Ruimte voor talent
Het Grafisch Lyceum Utrecht zet koers naar de toekomst. Dat doen we langs lijnen die ons na aan het hart liggen: in de eerste plaats ruimte voor ontwikkeling van talent, met daarbij veel aandacht voor gelijke kansen en jongeren in een kwetsbare situatie. En onderwijsvernieuwing gericht op de branches, waar interdisciplinair werken en technologische innovatie aan de orde van de dag zijn.   

Medewerkers en partners
Daarbij vormen onze medewerkers de ruggengraat van ons onderwijs. Zij zijn kennisbron, steunpilaar, gids en inspirator voor onze studenten. Onze medewerkers zijn tevreden, blijkt uit onderzoek dat we deden in 2023: ze drukken dit uit in het cijfer 7,9. Ook werken we samen met talloze partners in het werkveld, de stad en regio, het onderwijs en de zorg. Samen met hen maken we het onderwijs aantrekkelijker en bieden we kansen voor iedereen. 

Ons schoolgebouw 
Ook niet onbelangrijk is de leeromgeving waar studenten en medewerkers dagelijks verblijven. In het afgelopen jaar vonden enkele duurzame aanpassingen plaats aan ons hoofdgebouw aan de Vondellaan. Zo hebben we nieuwe daken, en zijn de ventilatoren van de luchtbehandelingskasten en verwarmingspompen vervangen. Een fijne omgeving draagt bij aan een prettig leerklimaat.

Een nieuwe koers
De koers naar 2027 is vorig jaar opnieuw verwoord in een strategisch beleidsplan met een bijbehorende ambitiekaart. Het plan bouwt voort op de waarden en ambities die het DNA van het Grafisch Lyceum vormen. In dit jaarverslag blikken we terug op 2023. We zetten de tijd even stil voor een foto en reflectie, in de wetenschap dat we volop in beweging zijn en blijven. 

Sandra Beentjes
Voorzitter College van Bestuur

Wat zijn onze ambities voor de komende vier jaar? In 2023 maakten we een nieuw strategisch beleidsplan. Met resultaat! Op een ambitiekaart omschreven we wat onze ambities zijn voor 2024–2027.

Strategie

We zijn spin in het web in een creatief ecosysteem

Het GLU opereert in een sterke gemeenschap van creatieve bedrijven en instellingen, alumni en collegavakscholen:

 • We doen met andere vakscholen onderzoek in een practoraat en vertalen de opbrengsten naar ons onderwijs.

 • We organiseren diverse inspirerende ontmoetingen die (landelijke en regionale) bedrijven en alumni aan ons binden.

 • We zetten met het vo en hbo nieuwe vormen van samenwerking op.

 • We stellen een raad van advies in met experts uit onze gemeenschap, die ons gevraagd en ongevraagd adviseert.

 • We onderhouden ons netwerk en zetten dit in.

We laten studenten ontdekken wie ze zijn en wat bij hen past

We bieden GLU-studenten keuzemogelijkheden over wat en hoe ze willen leren:

 • We leren studenten om eigen keuzes te maken en bieden hen hierbij passende begeleiding.

 • We creëren meerdere instroommomenten per jaar, zodat studie-uitvallers (uit mbo of hbo) kunnen overstappen.

 • We begeleiden alle studenten naar een diploma, door hen passende onderwijsvormen te bieden.

 • Onze docenten onderhouden hun pedagogisch-didactisch vakmanschap, om studenten optimaal te begeleiden.

Wij leiden de vakmensen van de toekomst op

GLU-afgestudeerden zijn creatief-technische vakmensen met een sterke positie op de arbeidsmarkt:

 • We versterken de creatieve, sociale en ondernemingsvaardigheden van studenten.

 • We stimuleren studenten om te experimenteren, onderzoeken en innoveren, zoals in onze labs en werkplaatsen.

 • Onze docenten onderhouden hun inhoudelijke vakmanschap, zodat ze voorop blijven lopen.

Het GLU is dé creatieve, ondernemende en technische vakschool die studenten voorbereidt op hun volgende stap, met kleinschalig, actueel en innovatief onderwijs door bevlogen medewerkers.

Samenwerking
Onderwijs
Missie
Wat zijn onze ambities voor 2024-2027 en wat gaan we doen om deze te realiseren?

Zoveel studenten, zoveel smaken. De aangeboden kwalificaties van ons opleidingsaanbod zijn gelijk
gebleven in 2023. Wel zijn twee richtingen binnen de opleiding
Creative Software Development samengegaan.

Onderwijs

Nieuwe Raad van Advies  

In 2023 organiseerden we twee sessies met een nieuw opgerichte Raad van Advies voor het CvB. Deze raad adviseert het CvB over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 

Nieuwe Raad van Advies  

In 2023 organiseerden we twee sessies met een nieuw opgerichte Raad van Advies voor het CvB. Deze raad adviseert het CvB over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 

We hebben sinds 2023 een nieuw studenten
informatie
systeem

We hebben sinds 2023 een nieuw studenten
informatie
systeem

Het SAC-team zorgde dat er meer begeleiding door Studie- loopbaanbegeleiders (SLB’ers) was als het ging om gesprekken in de klas over welzijnsthema’s. Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat meer studenten dan voorheen worstelen met hun mentale gezondheid.

Een nieuw team voor Studentbegeleiding Advies & Coaching (SAC) ging van start 

Het SAC-team zorgde dat er meer begeleiding door Studie- loopbaanbegeleiders (SLB’ers) was als het ging om gesprekken in de klas over welzijnsthema’s. Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat meer studenten dan voorheen worstelen met hun mentale gezondheid.

Een nieuw team voor Studentbegeleiding Advies & Coaching (SAC) ging van start 

Onze vernieuwde opleidingen

 • Creative Software Development (CSD) is de nieuwe naam van twee verschillende software development-opleidingen die we hebben samengevoegd.

 • Studenten van twee verschillende opleidingen Mediamaken (niveau 2 en 3) zijn in 2023 bij elkaar in dezelfde klassen gestart.

Onze vernieuwde opleidingen

 • Creative Software Development (CSD) is de nieuwe naam van twee verschillende software development-opleidingen die we hebben samengevoegd.

 • Studenten van twee verschillende opleidingen Mediamaken (niveau 2 en 3) zijn in 2023 bij elkaar in dezelfde klassen gestart.

In 20

voegen we drie andere opleidingen samen tot één nieuwe: Creative Media Design. Deze nieuwe opleiding vervangt de opleidingen Grafisch Vormgeven, Webdesign en Crossmedia.

In 20

voegen we drie andere opleidingen samen tot één nieuwe: Creative Media Design. Deze nieuwe opleiding vervangt de opleidingen Grafisch Vormgeven, Webdesign en Crossmedia.

Facts

We werden officieel partner van het XR-lab op het Mediapark in Hilversum.

Samenwerking

Dit lab deed in 2023 onderzoek naar nieuwe mediatechnologieën en -belevingen. Het XR-lab is een leeromgeving voor studenten en docenten waar zij alles kunnen leren over toepassingen als VR en augmented reality. Docenten (experts), studenten (stagiairs), bedrijven en overheidsinstellingen experimen- teren en ontwikkelen er prototypen. Met deze samenwerking laten we zien dat het GLU innovatie hoog op de agenda heeft staan.

Personeel

We startten een proeftuin met het kwaliteitsnetwerk voor alle AVO-docenten:

zij geven de vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. Met hen zijn thema’s verkend als professionalisering, organisatievermogen en realisatievermogen.

Lees meer over ons personeel:

Wat is het Stagepact? Vertegenwoordigers van studenten, mbo-scholen, docenten, werknemers, werkgevers en overheden hebben het Stagepact mbo 2023–2027 ondertekend. Hierin staan afspraken die ervoor zorgen dat studenten een stage of leerbaan krijgen met de juiste begeleiding en goede randvoorwaarden.

Stagebegeleiding volgens de afspraken uit het Stagepact

 • Stagebegeleiding volgens de afspraken uit het Stagepact. De stagebegeleiding vanuit school is intensiever geworden. Dat is één van de afspraken die voortkomt uit het Stagepact. Concreet houdt dit in dat de stagebegeleider twee keer langskomt op de stageplek en een online overleg heeft met alleen de stagiair.

 • De stagebegeleiders volgden een training waarin onder meer het onderwerp stagediscriminatie aan de orde kwam. Met rollenspellen is geoefend om door te vragen bij de stagiair, bijvoorbeeld als de stagebegeleider vermoedt dat er iets speelt op de stageplek.

Terug naar:
Terug naar:
Volop in beweging
Wat was er nieuw in 2023

Onderwijsontwikkeling die ruimte maakt voor talent, maatschappelijke waardering voor mbo’ers, tevreden medewerkers, verduurzaming van ons hoofdgebouw en een nieuw studenteninformatiesysteem. Dat zijn enkele hoogtepunten uit het jaar 2023. Bij alles geldt: op onze school staat de student voorop.

Ruimte voor talent
Het Grafisch Lyceum Utrecht zet koers naar de toekomst. Dat doen we langs lijnen die ons na aan het hart liggen: in de eerste plaats ruimte voor ontwikkeling van talent, met daarbij veel aandacht voor gelijke kansen en jongeren in een kwetsbare situatie. En onderwijsvernieuwing gericht op de branches, waar interdisciplinair werken en technologische innovatie aan de orde van de dag zijn.   

Medewerkers en partners
Daarbij vormen onze medewerkers de ruggengraat van ons onderwijs. Zij zijn kennisbron, steunpilaar, gids en inspirator voor onze studenten. Onze medewerkers zijn tevreden, blijkt uit onderzoek dat we deden in 2023: ze drukken dit uit in het cijfer 7,9. Ook werken we samen met talloze partners in het werkveld, de stad en regio, het onderwijs en de zorg. Samen met hen maken we het onderwijs aantrekkelijker en bieden we kansen voor iedereen. 

Ons schoolgebouw 
Ook niet onbelangrijk is de leeromgeving waar studenten en medewerkers dagelijks verblijven. In het afgelopen jaar vonden enkele duurzame aanpassingen plaats aan ons hoofdgebouw aan de Vondellaan. Zo hebben we nieuwe daken, en zijn de ventilatoren van de luchtbehandelingskasten en verwarmingspompen vervangen. Een fijne omgeving draagt bij aan een prettig leerklimaat.

Een nieuwe koers
De koers naar 2027 is vorig jaar opnieuw verwoord in een strategisch beleidsplan met een bijbehorende ambitiekaart. Het plan bouwt voort op de waarden en ambities die het DNA van het Grafisch Lyceum vormen. In dit jaarverslag blikken we terug op 2023. We zetten de tijd even stil voor een foto en reflectie, in de wetenschap dat we volop in beweging zijn en blijven. 

Sandra Beentjes
Voorzitter College van Bestuur

Peter de Vries
Lid College van Bestuur

Wat zijn onze ambities voor de komende vier jaar? In 2023 maakten we een nieuw strategisch beleidsplan. Met resultaat! Op een ambitiekaart omschreven we wat onze ambities zijn voor 2024–2027.

Strategie

We zijn spin in het web in een creatief ecosysteem

Het GLU opereert in een sterke gemeenschap van creatieve bedrijven en instellingen, alumni en collegavakscholen:

 • We doen met andere vakscholen onderzoek in een practoraat en vertalen de opbrengsten naar ons onderwijs.

 • We organiseren diverse inspirerende ontmoetingen die (landelijke en regionale) bedrijven en alumni aan ons binden.

 • We zetten met het vo en hbo nieuwe vormen van samenwerking op.

 • We stellen een raad van advies in met experts uit onze gemeenschap, die ons gevraagd en ongevraagd adviseert.

 • We onderhouden ons netwerk en zetten dit in.

We laten studenten ontdekken wie ze zijn en wat bij hen past

We bieden GLU-studenten keuzemogelijkheden over wat en hoe ze willen leren:

 • We leren studenten om eigen keuzes te maken en bieden hen hierbij passende begeleiding.

 • We creëren meerdere instroommomenten per jaar, zodat studie-uitvallers (uit mbo of hbo) kunnen overstappen.

 • We begeleiden alle studenten naar een diploma, door hen passende onderwijsvormen te bieden.

 • Onze docenten onderhouden hun pedagogisch-didactisch vakmanschap, om studenten optimaal te begeleiden.

Het GLU is dé creatieve, ondernemende en technische vakschool die studenten voorbereidt op hun volgende stap, met kleinschalig, actueel en innovatief onderwijs door bevlogen medewerkers.

Wij leiden de vakmensen van de toekomst op

GLU-afgestudeerden zijn creatief-technische vakmensen met een sterke positie op de arbeidsmarkt:

 • We versterken de creatieve, sociale en ondernemingsvaardigheden van studenten.

 • We stimuleren studenten om te experimenteren, onderzoeken en innoveren, zoals in onze labs en werkplaatsen.

 • Onze docenten onderhouden hun inhoudelijke vakmanschap, zodat ze voorop blijven lopen.

Samenwerking
Wat zijn onze ambities voor 2024-2027 en wat gaan we doen om deze te realiseren?
Onderwijs
Missie

Zoveel studenten, zoveel smaken. De aangeboden kwalificaties van ons opleidingsaanbod zijn gelijk
gebleven in 2023. Wel zijn twee richtingen binnen de opleiding
Creative Software Development samengegaan.

Onderwijs
Facts

Nieuwe Raad van Advies  

In 2023 organiseerden we twee sessies met een nieuw opgerichte Raad van Advies voor het CvB. Deze raad adviseert het CvB over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 

We hebben sinds 2023 een nieuw studenten
informatie
systeem

Het SAC-team zorgde dat er meer begeleiding door Studie- loopbaanbegeleiders (SLB’ers) was als het ging om gesprekken in de klas over welzijnsthema’s. Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat meer studenten dan voorheen worstelen met hun mentale gezondheid.

Een nieuw team voor Studentbegeleiding Advies & Coaching (SAC) ging van start 

Onze vernieuwde opleidingen

 • Creative Software Development (CSD) is de nieuwe naam van twee verschillende software development-opleidingen die we hebben samengevoegd.

 • Studenten van twee verschillende opleidingen Mediamaken (niveau 2 en 3) zijn in 2023 bij elkaar in dezelfde klassen gestart.

In 20

voegen we drie andere opleidingen samen tot één nieuwe: Creative Media Design. Deze nieuwe opleiding vervangt de opleidingen Grafisch Vormgeven, Webdesign en Crossmedia.

We werden officieel partner van het XR-lab op het Mediapark in Hilversum.

Samenwerking

Dit lab deed in 2023 onderzoek naar nieuwe mediatechnologieën en -belevingen. Het XR-lab is een leeromgeving voor studenten en docenten waar zij alles kunnen leren over toepassingen als VR en augmented reality. Docenten (experts), studenten (stagiairs), bedrijven en overheidsinstellingen experimen- teren en ontwikkelen er prototypen. Met deze samenwerking laten we zien dat het GLU innovatie hoog op de agenda heeft staan.

Personeel

We startten een proeftuin met het kwaliteitsnetwerk voor alle AVO-docenten:

zij geven de vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. Met hen zijn thema’s verkend als professionalisering, organisatievermogen en realisatievermogen.

Lees meer over ons personeel:

Stagebegeleiding volgens de afspraken uit het Stagepact

 • Stagebegeleiding volgens de afspraken uit het Stagepact. De stagebegeleiding vanuit school is intensiever geworden. Dat is één van de afspraken die voortkomt uit het Stagepact. Concreet houdt dit in dat de stagebegeleider twee keer langskomt op de stageplek en een online overleg heeft met alleen de stagiair.

 • De stagebegeleiders volgden een training waarin onder meer het onderwerp stagediscriminatie aan de orde kwam. Met rollenspellen is geoefend om door te vragen bij de stagiair, bijvoorbeeld als de stagebegeleider vermoedt dat er iets speelt op de stageplek.

Wat is het Stagepact? Vertegenwoordigers van studenten, mbo-scholen, docenten, werknemers, werkgevers en overheden hebben het Stagepact mbo 2023–2027 ondertekend. Hierin staan afspraken die ervoor zorgen dat studenten een stage of leerbaan krijgen met de juiste begeleiding en goede randvoorwaarden.

Volledig scherm