Onderwijs in cijfers

Als vakschool bieden we niet alleen onderwijs van hoge kwaliteit. Onze betrokkenheid gaat verder: we creëren een omgeving waarin elke student kan groeien en kansen kan grijpen. Daarom bieden we optimale studentbegeleiding tijdens onderwijs en stage. Ook het onderwijs in cijfers zie je terug.

CIJFERS
ONZE STUDENTEN OP 1

De aangeboden kwalificaties van ons opleidingsaanbod zijn gelijk gebleven in 2023. Wel zijn twee richtingen binnen de opleiding Creative Software Development samengegaan.

Leven Lang Ontwikkelen
Voor een eigen cursorisch aanbod Leven Lang Ontwikkelen (LLO) hebben we niet gekozen. Dat komt omdat we LLO al op andere manieren borgen. Zo werken we samen met mbo, hbo en bedrijfsleven uit de regio Utrecht binnen publiek-private samenwerkingen (U-TECH). De projecten van U-TECH gaan over de grote regionale transitievraagstukken waarbij ook LLO een belangrijke rol inneemt. We doen mee aan de mbo-werkplaats en onderzoeken of we verder kunnen participeren in U-TECH.

STAGE LOPEN: VAN BEDRIJF TOT PRAKTIJKLEEROMGEVING
Wat je leert in de praktijk brengen en kennismaken met het bedrijfsleven: zonder stage is een opleiding niet ‘af’. Dit waren de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar:

Stageplekken voor studenten

 • Alle studenten konden we een passende stageplek bieden in 2023. Opvallend is, dat er minder belangstelling voor buitenlandse stages was dan voor de corona-periode. Eén van de redenen die studenten noemen, is de administratieve last: wie in het buitenland stageloopt, neemt deel aan het Erasmus+ programma van de EU. Dit biedt financiële ondersteuning aan de studenten met een stageplaats in een van de EU-landen. Om studenten hierbij te helpen, hebben we ons voorlichtingsmateriaal voor studenten in 2023 verbeterd.

 • OnStage, softwarepakket gespecialiseerd in stages, schaften we aan in 2023.

Trend studentenaantallen GLU (10 jaar)

 • Er waren op 1-10 in 2023 bij het GLU 2315 studenten. Waarvan 1 niet bekostigd.

 • Er waren 67 studenten meer dan vorig jaar.

 • Landelijk daalde het aantal studenten met meer dan 13.000 studenten.

 • Het aantal BOL en BBL daalde van 483.097 naar 469.975.

BEGELEIDERS ZIJN ALERTER OP STAGE DISCRIMINATIE

Meer weten over onze stages? Lees het volledige jaarverslag:

 • Mediavormgeving en Software development zijn grote en groeiende opleidingen.

Ontwikkeling naar beroepsopleiding (5 jaar)
 • Het totaal aantal behaalde diploma's in 2023 is 506.

Aantal diploma's naar niveau
 • Bij het GLU volgen de meeste studenten een opleiding op niveau 4

Naar niveau
Bij het GLU volgen de meeste studenten voltijdsonderwijs
Bijna de helft van de studenten is woonachtig in Utrecht.
 • Het totaal aantal leerlingen is 2315

 • Bij het GLU volgen de meeste studenten voltijdsonderwijs

Leeftijdsopbouw

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Jaarresultaat

64,3%

68,8%

73,4%

74,8%

71,4%

68,5%

Vergelijkbare groep

69,7%

67,7%

73,9%

73,8%

70,9%

72,5%

Diplomaresultaat

62,6%

68,2%

72,5%

75,7%

70,8%

67,9%

Vergelijkbare groep

69,7%

68,1%

73,0%

73,6%

71,0%

72,9%

VSV

4,9%

4,1%

3,4%

2,3%

3,5%

3,3%

Vergelijkbare groep

5,0%

5,0%

3,7%

3,4%

4,1%

4,1%

 • De cijfers van 2023 zijn voorlopige interne cijfers. Overige jaren bron DUO.

Jaarresultaat - Diplomaresultaat - VSV
Ga naar:
Ga naar:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Jaarresul-
taat

65,3%

68,8%

73,4%

74,8%

71,4%

68,5%

Vergelijk-
bare groep

n.b.

67,7%

73,9%

73,8%

70,9%

72,5%

Diploma-resultaat

63,7%

68,2%

72,5%

75,7%

70,8%

67,9%

Vergelijk-bare groep

n.b.

68,1%

73,0%

73,6%

71,0%

72,9%

VSV

5,0%

4,2%

3,4%

2,3%

3,5%

3,3%

Vergelijk-bare groep

n.b.

5,0%

3,7%

3,4%

4,1%

4,1%

 • De cijfers van 2023 zijn voorlopige interne cijfers. Overige jaren bron DUO.

Jaarresultaat - Diplomaresultaat - VSV
 • Bij het GLU volgen de meeste studenten voltijdsonderwijs

Leeftijdsopbouw
Bijna de helft van de studenten is woonachtig in Utrecht.
 • Het totaal aantal leerlingen is 2315

Bij het GLU volgen de meeste studenten voltijdsonderwijs
 • Bij het GLU volgen de meeste studenten een opleiding op niveau 4

Naar niveau
 • Het totaal aantal behaalde diploma's in 2023 is 506.

Aantal diploma's naar niveau
 • Mediavormgeving en Software development zijn grote en groeiende opleidingen.

Ontwikkeling naar beroepsopleiding (5 jaar)
 • Bij het GLU volgen de meeste studenten voltijdsonderwijs

Naar leerweg

Trend studentenaantallen GLU (10 jaar)

 • Er waren op 1-10 in 2023 bij het GLU 2315 studenten. Waarvan 1 niet bekostigd.

 • Er waren 67 studenten meer dan vorig jaar.

 • Landelijk daalde het aantal studenten met meer dan 13.000 studenten.

 • Het aantal BOL en BBL daalde van 483.097 naar 469.975.

Meer weten over onze stages? Lees het volledige jaarverslag:

STAGE LOPEN: VAN BEDRIJF TOT PRAKTIJKLEEROMGEVING
Wat je leert in de praktijk brengen en kennismaken met het bedrijfsleven: zonder stage is een opleiding niet ‘af’. Dit waren de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar:

Stageplekken voor studenten

 • Alle studenten konden we een passende stageplek bieden in 2023. Opvallend is, dat er minder belangstelling voor buitenlandse stages was dan voor de corona-periode. Eén van de redenen die studenten noemen, is de administratieve last: wie in het buitenland stageloopt, neemt deel aan het Erasmus+ programma van de EU. Dit biedt financiële ondersteuning aan de studenten met een stageplaats in een van de EU-landen. Om studenten hierbij te helpen, hebben we ons voorlichtingsmateriaal voor studenten in 2023 verbeterd.

 • OnStage, softwarepakket gespecialiseerd in stages, schaften we aan in 2023.

Leven Lang Ontwikkelen
Voor een eigen cursorisch aanbod Leven Lang Ontwikkelen (LLO) hebben we niet gekozen. Dat komt omdat we LLO al op andere manieren borgen. Zo werken we samen met mbo, hbo en bedrijfsleven uit de regio Utrecht binnen publiek-private samenwerkingen (U-TECH). De projecten van U-TECH gaan over de grote regionale transitievraagstukken waarbij ook LLO een belangrijke rol inneemt. We doen mee aan de mbo-werkplaats en onderzoeken of we verder kunnen participeren in U-TECH.

De aangeboden kwalificaties van ons opleidingsaanbod zijn gelijk gebleven in 2023. Wel zijn twee richtingen binnen de opleiding Creative Software Development samengegaan.

Als vakschool bieden we niet alleen onderwijs van hoge kwaliteit. Onze betrokkenheid gaat verder: we creëren een omgeving waarin elke student kan groeien en kansen kan grijpen. Daarom bieden we optimale studentbegeleiding tijdens onderwijs en stage. In dit hoofdstuk lees je hoe we dat doen. Ook het onderwijs in cijfers zie je terug.

ONZE STUDENTEN OP 1
Onderwijs in cijfers

BEGELEIDERS ZIJN ALERTER OP STAGE DISCRIMINATIE

Volledig scherm