PERSONEEL EN ORGANISATIE

Van uitvoering van het medewerkersonderzoek tot digitalisering van het wervings- en selectieproces, van een nieuwe cao tot verdere ontwikkeling van het functiehuis: in 2023 waren er diverse ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van personeel en organisatie. Steeds met één doel voor ogen: het HR-beleid en de personeelsplanning verbeteren.

Mountainbiken, padel en hardlopen met collega’s

Zo investeren we in goed werkgeverschap
Onze medewerkers willen we blijven boeien en binden. We zijn een lerende organisatie en we spannen ons in om invulling te geven aan goed werkgeverschap. Daarbij zijn professionalisering en scholing essentieel. En dus investeren we in de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van onze collega’s en in sport en ontspanning. Zo zorgen we voor behoud van onze professionals en blijven we goed onderwijs verzorgen. Dat doen we zo:

  • Meer dan 30 trainingen boden we aan via onze GLU Academy. Het aanbod sloot aan bij de vraag van collega’s. Voorbeelden van trainingen: Office Microsoft 365, technologische ontwikkelingen als AI, communicatietrainingen, trainingen voor stagebegeleiders met extra aandacht voor stagediscriminatie en trainingen over examinering. Medewerkers waardeerden de trainingen van GLU Academy met gemiddeld een 8.

  • Ons programma voor sport en ontspanning voor alle collega’s bestaat uit activiteiten als mountainbiken, padel, beachvolleybal en hardlopen. Ook bieden we creatieve activiteiten zoals lasersnijden, koken en keramiek gieten. In oktober organiseerden we traditiegetrouw een hele middag met teamoverstijgende sport- en ontspanningsactiviteiten. Deze middag werd gemiddeld gewaardeerd met een 9.

Resultaten medewerkersonderzoek
In 2023 hielden we een medewerkersonderzoek.

communicatie,
werkdruk
en samenwerking.

Top 3
verbeterpunten:

van de 238 medewerkers vulden het onderzoek in:
dat is 56,3%

is het gemiddelde cijfer voor medewerkertevredenheid.

studentgerichtheid,
collega’s
en gezonde werkcultuur.

Top 3 ‘waar ben je trots op’

Aantal medewerkers en aantal FTE's 2021-2022 en 2023
Naar geslacht (2023)
Naar type contract (FTE), 2021, 2022 en 2023
Onderwijzend en ondersteunend personeel 2023
Gemiddelde leeftijd van onze werknemers in 2021, 2022 en 2023
Gemiddelde leeftijd 2021, 2022 en 2023

Aantal fte

2022

2023

0 t/m 0,4 fte

6

5

0,4 t/m 0,6 fte

51

53

0,6 t/m 0,8 fte

102

103

0,8 t/m 1,0 fte

81

73

Totaal

240

234

Naar functieomvang 2022 en 2023 (N)

Aantal fte

FTE

%

0 t/m 0,4 fte

1,9

1%

0,4 t/m 0,6 fte

29,9

16,3

0,6 t/m 0,8 fte

80,4

43,6

0,8 t/m 1,0 fte

72

39,1

Totaal

184,2

100%

Naar functieomvang 2023 (FTE)
Docerend personeel naar functie 2022 en 2023 (N)
Docerend personeel 2022 en 2023 naar functie (FTE)
Naar leeftijd 2023 (N en FTE)
Verwachte AOW-uitstroom 2024-2034

Redenen

2021

2022

2023

Rechtswege

2

9

7

Eigen Verzoek & Wederzijds

9

16

15

WGA

1

1

1

Pensioen en Keuzepensioen

8

4

2

Overig

1

0

2

Totaal

21

30

27

Redenen uitstroom
Ziekteverzuim 2023 per maand
Verzuimfrequentie 2022 en 2023
Verzuimpercentage 2022 en 2023 naar duur
Ga naar:
Mountainbiken, padel en hardlopen met collega’s
PERSONEEL EN ORGANISATIE

Van uitvoering van het medewerkersonderzoek tot digitalisering van het wervings- en selectieproces, van een nieuwe cao tot verdere ontwikkeling van het functiehuis: in 2023 waren er diverse ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van personeel en organisatie. Steeds met één doel voor ogen: het HR-beleid en de personeelsplanning verbeteren.

Zo investeren we in goed werkgeverschap
Onze medewerkers willen we blijven boeien en binden. We zijn een lerende organisatie en we spannen ons in om invulling te geven aan goed werkgeverschap. Daarbij zijn professionalisering en scholing essentieel. En dus investeren we in de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van onze collega’s en in sport en ontspanning. Zo zorgen we voor behoud van onze professionals en blijven we goed onderwijs verzorgen. Dat doen we zo:

  • Meer dan 30 trainingen boden we aan via onze GLU Academy. Het aanbod sloot aan bij de vraag van collega’s. Voorbeelden van trainingen: Office Microsoft 365, technologische ontwikkelingen als AI, communicatietrainingen, trainingen voor stagebegeleiders met extra aandacht voor stagediscriminatie en trainingen over examinering. Medewerkers waardeerden de trainingen van GLU Academy met gemiddeld een 8.

  • Ons programma voor sport en ontspanning voor alle collega’s bestaat uit activiteiten als mountainbiken, padel, beachvolleybal en hardlopen. Ook bieden we creatieve activiteiten zoals lasersnijden, koken en keramiek gieten. In oktober organiseerden we traditiegetrouw een hele middag met teamoverstijgende sport- en ontspanningsactiviteiten. Deze middag werd gemiddeld gewaardeerd met een 9.

Resultaten medewerkersonderzoek
In 2023 hielden we een medewerkersonderzoek.

Top 3
verbeterpunten:

communicatie,
werkdruk
en samenwerking.

van de 238 medewerkers vulden het onderzoek in:
dat is 56,3%

studentgerichtheid,
collega’s
en gezonde werkcultuur.

Top 3 ‘waar ben je trots op’

is het gemiddelde cijfer voor medewerkertevredenheid.

Aantal medewerkers en aantal FTE's 2021-2022 en 2023
Naar geslacht (2023)
Naar type contract (FTE), 2021, 2022 en 2023
Onderwijzend en ondersteunend personeel 2023
Gemiddelde leeftijd van onze werknemers in 2021, 2022 en 2023
Gemiddelde leeftijd 2021, 2022 en 2023

Aantal fte

2022

2023

0 t/m 0,4 fte

6

5

0,4 t/m 0,6 fte

51

53

0,6 t/m 0,8 fte

102

103

0,8 t/m 1,0 fte

81

73

Totaal

240

234

Naar functieomvang 2022 en 2023 (N)

Aantal fte

FTE

%

0 t/m 0,4 fte

1,9

1%

0,4 t/m 0,6 fte

29,9

16,3

0,6 t/m 0,8 fte

80,4

43,6

0,8 t/m 1,0 fte

72

39,1

Totaal

184,2

100%

Naar functieomvang 2023 (FTE)
Docerend personeel naar functie 2022 en 2023 (N)
Docerend personeel 2022 en 2023 naar functie (FTE)
Naar leeftijd 2023 (N en FTE)
Verwachte AOW-uitstroom 2024-2034

Redenen

2021

2022

2023

Rechtswege

2

9

7

Eigen Verzoek & Wederzijds

9

16

15

WGA

1

1

1

Pensioen en Keuzepensioen

8

4

2

Overig

1

0

2

Totaal

21

30

27

Redenen uitstroom
Ziekteverzuim 2023 per maand
Verzuimfrequentie 2022 en 2023
Verzuimpercentage 2022 en 2023 naar duur
Ga naar:

Volledig scherm